cz / en

Práce se zvukem: terapie hlasem, pohybem, skupinou a prostorem – Wolfgang Mastnak

Muzikoterapie – Wolfgang Mastnak

Témata workshopu: praxe práce se zvukem v psychiatrii a kardiologii na bázi klinických studií, neuropsychologie v západní medicíně
tradiční čínská medicína. 

Fotografie z workshopu