cz / en

Vzdělávací akce

Interaktivní přednášky a workshopy zahraničních a českých expertů v oblasti psychoterapie a expresivních terapií

V rámci projektu TERA proběhne sada interaktivních přednášek, seminářů a workshopů českých i zahraničních expertů, jak z univerzitní a výzkumné sféry, tak i z praxe.  Cílem je obohacení cílových skupin o aktuální poznatky v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie.

Čeští i světoví odborníci v psychoterapii a expresivních terapií přinesou nejnovější poznatky oborů a upozorní na aktuální trendy. Doufáme, že se vytvoří kvalitní potenciál pro dohody na společných výzkumných záměrech, na možnosti studentských výměn a na projektech mezinárodní spolupráce. Řešitelský tým plánuje realizaci minimálně 50 interaktivních přednášek, seminářů a workshopů zaměřených na různé cílové skupiny.

Přednášky, semináře a workshopy budou probíhat nejen v prostorách Univerzity Palackého, ale také přímo v partnerských institucích projektu.