cz / en

Náslech muzikoterapie v Domově pro osoby se zdravotním postižením Kunovice

náslech je určen pouze pro absolventy workshopu „Aplikace celostní muzikoterapie v pobytových službách“