cz / en

PNielen kríza, aj rast!

Očenášová_14_11_2014_upravený

Začátek workshopu je posunut na 9:15 hod v závislosti na dojezdu lektorky.

Pro velký zájem se workshop překládá do tělocvičny Filozofické fakulty – Katedry historie – ul. Na Hradě (blízko Univerzitní ulice – Konvikt a naproti kostela sv Michala)
 

Katedra historie FF UP
Na Hradě 5

779 00 Olomouc