cz / en

Proběhlé akce

4. 4. 2013 workshop „Satiterapie“ pod vedením PhDr. Jana Svobody – bližší informace naleznete zde

9. – 10. 4. 2013  workshop pro cílovou skupinu projektu TERA a zároveň setkání cílové skupiny s pracovníky aplikační sféry v rámci workshopu „Komunikační dovednosti“ pod vedením Alfreda Strejčka – bližší informace naleznete zde

11. 4. 2013 seminář „Hypnoterapie“ pod vedením prof. Stanislava Kratochvíla – bližší informace naleznete zde

22. 4. 2013 seminář „Gestalt terapie“ pod vedením Mgr. Michala Perničky

24. 4. 2013 | Dynamická diagnostika - již se není možné přihlašovat, informace zde

2. 5. 2013 | Daseinsanalýza - již se není možné přihlašovat, informace zde

16. 5. 2013 | Logoterapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

20. 5. 2013 | Psychology in New Zealand - již se není možné přihlašovat, informace zde

23. 5. 2013 | Arteterapie - Příběh v obraze - již se není možné přihlašovat, informace zde

6. 6. 2013 | Muzikoterapie na veřejnosti - již se není možné přihlašovat, informace zde

13. 6. 2013 | Arteterapie - Tvůrčí komunikace s uměleckým dílem - již se není možné přihlašovat, informace zde

19. 6. 2013 | Práce se zvukem: terapie hlasem, pohybem, skupinou a prostorem - Wolfgang Mastnak - již se není možné přihlašovat, informace zde

4. 8. 2013 | Letní škola - aktivizační techniky a bazální stimulace - již se není možné přihlašovat, informace zde

3. 10. 2013 | Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 - již se není možné přihlašovat, informace zde

8. 10. 2013 | Práce s odborným textem - již se není možné přihlašovat, informace zde

10. 10. 2013 | Komunikační dovednosti - již se není možné přihlašovat, informace zde

10. 10. 2013 | Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy - již se není možné přihlašovat, informace zde

15. 10. 2013 | Neuro-Dramatic-Play - již se není možné přihlašovat, informace zde

17. 10. 2013 | The Creative Mind: Psychoanalytic Aesthetics - již se není možné přihlašovat, informace zde

24. 10. 2013 | Jungiánská psychoterapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

29. 10. 2013 | Rodinná terapie - psychosomatické poruchy - již se není možné přihlašovat, informace zde

4. 11. 2013 | Transakční analýza a její možnosti - již se není možné přihlašovat, informace zde

7. 11. 2013 | Scénotest – hravá projektivní psychodiagnostická metoda s terapeutickým potenciálem - již se není možné přihlašovat, informace zde

8. 11. 2013 | Úvod do muzikoterapie a muzikofiletiky - již se není možné přihlašovat, informace zde

11. 11. 2013 | Kognitivně behaviorální terapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

12. 11. 2013 | Aplikace celostní muzikoterapie v pobytových službách - již se není možné přihlašovat, informace zde

14. 11. 2013 | Arteterapeutický přístup v psychoterapeutické praxi - již se není možné přihlašovat, informace zde

14. 11. 2013 | Anova a software - softwarové zpracování tvrdých dat - již se není možné přihlašovat, informace zde

18. 11. 2013 | Logoterapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

21. 11. 2013 | Gestalt terapie – dialogický přístup - již se není možné přihlašovat, informace zde

5. 12. 2013 | Otázka jako královský nástroj, aneb praktické užití koučinku (5.12.) hotel Alley Olomouc - již se není možné přihlašovat, informace zde

6. 12. 2013 | Otázka jako královský nástroj, aneb praktické užití koučinku (6.12.) hotel Alley - již se není možné přihlašovat, informace zde

13. 12. 2013 | Rosenzweigův obrázkový frustrační test - již se není možné přihlašovat, informace zde

14. 12. 2013 | Praktická aplikace Rosenzweigova PFT (C-W) 14.12.2013 - již se není možné přihlašovat, informace zde

19. 12. 2013 | Analýza a interpretace textů v kvalitativním výzkumu: narativní a fenomenologická perspektiva - již se není možné přihlašovat, informace zde

13. 2. 2014 | Zakotvená teorie, kvalitativní výzkum - již se není možné přihlašovat, informace zde

13. 2. 2014 | Vývojová diagnostika - zahraniční zkušenosti s testy - již se není možné přihlašovat, informace zde

17. 2. 2014 | Závažné psychopatologické stavy - již se není možné přihlašovat, informace zde

18. 2. 2014 | Práce s odborným textem - navazující seminář pro akademické pracovníky - již se není možné přihlašovat, informace zde

19. 2. 2014 | Prezentační dovednosti a práce s hlasem pro studenty a akademické pracovníky - již se není možné přihlašovat, informace zde

25. 2. 2014 | Konfrontovanie umelca a arteterapeuta s existencionálnym ohrozenim - již se není možné přihlašovat, informace zde

25. 2. 2014 | Psychodiagnostika - Projektivní metody v klinické psychologii - již se není možné přihlašovat, informace zde

26. 2. 2014 | Metódy a techniky Spirituálne-ekologickej-existenciálnej arteterapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

27. 2. 2014 | Využití arteterapie v praxi v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži - již se není možné přihlašovat, informace zde

27. 2. 2014 | Workshop MAROTY a NÁLADA V ČASE - již se není možné přihlašovat, informace zde

6. 3. 2014 | Autismus, ADHD v pedopsychiatrii - již se není možné přihlašovat, informace zde

11. 3. 2014 | Psychoterapie - Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí a její psychoterapeutické souvislosti - již se není možné přihlašovat, informace zde

17. 3. 2014 | Úvod do teorie rolí a metody - již se není možné přihlašovat, informace zde

18. 3. 2014 | Dramaterapeutické přístupy k postiženým - již se není možné přihlašovat, informace zde

20. 3. 2014 | SPOLEČNÝ PROSTOR 2014 KONFERENCE EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ OLOMOUC 20. 3. - 22. 3. 2014 - již se není možné přihlašovat, informace zde

24. 3. 2014 | Kognitivně-plastický pohyb jako základ rozvoje pro členy integrativního divadla - již se není možné přihlašovat, informace zde

26. 3. 2014 | Dětská klinická psychologie - Psychologické aspekty vývoje a utváření osobnosti dítěte mimo vlastní rodinu - již se není možné přihlašovat, informace zde

3. 4. 2014 | 12 otázek a 12 odpovědí nad současnou psychoterapií (ve světě) - již se není možné přihlašovat, informace zde

7. 4. 2014 | Psychologie zdraví a nemoci - Psychologické aspekty paliativní péče - již se není možné přihlašovat, informace zde

15. 4. 2014 | SYMPOZIUM RODINNÉ TERAPIE 24.-25.4.2014 - již se není možné přihlašovat, informace zde

17. 4. 2014 | Kurz první pomoci pro psychology - základy - již se není možné přihlašovat, informace zde

17. 4. 2014 | Otázka jako královský nástroj I. - (1. běh) seminář koučování pro studenty a akademické pracovníky - již se není možné přihlašovat, informace zde

24. 4. 2014 | SYMPOZIUM RODINNÉ TERAPIE 24.-25.4.2014 Hotel Flora Olomouc - již se není možné přihlašovat, informace zde

2. 5. 2014 | SYMPOZIUM RODINNÉ TERAPIE - již se není možné přihlašovat, informace zde

22. 5. 2014 | Otázka jako královský nástroj I. - seminář koučování pro studenty a akademické pracovníky - již se není možné přihlašovat, informace zde

5. 6. 2014 | Tisíc tváří rodinné terapie; současná teorie a praxe - již se není možné přihlašovat, informace zde

9. 6. 2014 | Taneční terapie v psychosomatice - již se není možné přihlašovat, informace zde

16. 6. 2014 | OBJEV V SOBĚ KOUČE (určeno pouze pro absolventy semináře Otázka jako královský nástroj I.) - již se není možné přihlašovat, informace zde

24. 6. 2014 | Práce s hlasem pro akademické pracovníky - již se není možné přihlašovat, informace zde

25. 6. 2014 | Práce s konfliktem (Mgr. Daniel Sikora) - již se není možné přihlašovat, informace zde

2. 7. 2014 | Jak napsat vědecký článek (Mgr. Peter Kolarčík, Ph.D.) - již se není možné přihlašovat, informace zde

25. 9. 2014 | Skryté historie v tělesných projevech - již se není možné přihlašovat, informace zde

2. 10. 2014 | Schizofrenie - již se není možné přihlašovat, informace zde

3. 10. 2014 | Primitivní exprese jako forma terapeutického tance - již se není možné přihlašovat, informace zde

3. 10. 2014 | Vzdělávací obsah – zážitek – reflexe - již se není možné přihlašovat, informace zde

7. 10. 2014 | Specifika skupinové muzikoterapie u osob se speciálními potřebami - již se není možné přihlašovat, informace zde

9. 10. 2014 | Kurz první pomoci - ZÁKLADY - již se není možné přihlašovat, informace zde

9. 10. 2014 | Psychoterapie dětí a dospívajících - již se není možné přihlašovat, informace zde

10. 10. 2014 | Introductory Workshop on Therapeutic Assessment with Adult Clients - již se není možné přihlašovat, informace zde

14. 10. 2014 | Koučovací rozhovory vedené pod supervizí Michala Havlíčka - již se není možné přihlašovat, informace zde

16. 10. 2014 | Výroba netradičních hudebních nástrojů ve škole - již se není možné přihlašovat, informace zde

16. 10. 2014 | Kurz první pomoci pro psychology - ZÁKLADY 16.10.2014 - již se není možné přihlašovat, informace zde

23. 10. 2014 | Skupinová práce se sny a s kruhy - již se není možné přihlašovat, informace zde

24. 10. 2014 | Komunikace mezi rodiči a dětmi - již se není možné přihlašovat, informace zde

30. 10. 2014 | Moje prezentace - již se není možné přihlašovat, informace zde

30. 10. 2014 | Autogenní trénink - již se není možné přihlašovat, informace zde

31. 10. 2014 | Význam muzikoterapie pro neurorehabilitaci osob po poškození mozku - již se není možné přihlašovat, informace zde

3. 11. 2014 | The Evolution of Reduced Environmental Stimulation - již se není možné přihlašovat, informace zde

4. 11. 2014 | Impact on Refugees, Immigrants, and Migrants of Sending Money - již se není možné přihlašovat, informace zde

4. 11. 2014 | The conditions, effects, and uses of chamber REST - již se není možné přihlašovat, informace zde

6. 11. 2014 | Komunikační hudební hry - již se není možné přihlašovat, informace zde

7. 11. 2014 | Kurz první pomoci pro psychology - ROZŠÍŘENÍ - již se není možné přihlašovat, informace zde

10. 11. 2014 | Metodika BODY 2 BRAIN - již se není možné přihlašovat, informace zde

11. 11. 2014 | The magic of imagination: images and metaphors in skazkoterapii - již se není možné přihlašovat, informace zde

13. 11. 2014 | Vztah výtvarných technik a médií k psychomotorickým funkcím člověka - již se není možné přihlašovat, informace zde

13. 11. 2014 | Psychosomatická hlasová výchova jako cesta k rozvíjení potenciálu osobnosti - již se není možné přihlašovat, informace zde

14. 11. 2014 | Aplikace Celostní muzikoterapie ve speciálním školství, praxe a kvalitativní výzkum - již se není možné přihlašovat, informace zde

18. 11. 2014 | Jak si lépe pamatovat - již se není možné přihlašovat, informace zde

20. 11. 2014 | Malování na hedvábí - již se není možné přihlašovat, informace zde

21. 11. 2014 | Identita z pohledu arteterapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

21. 11. 2014 | Úvod do psychoterapie zaměřené na emoce - již se není možné přihlašovat, informace zde

24. 11. 2014 | Pohyb a imaginace - již se není možné přihlašovat, informace zde

24. 11. 2014 | Terapie loutkou - již se není možné přihlašovat, informace zde

26. 11. 2014 | Prezentační dovednosti a práce s hlasem pro studenty a akademické pracovníky - již se není možné přihlašovat, informace zde

27. 11. 2014 | Psychoterapie dětí a adolescentů - psychoanalytický přístup - již se není možné přihlašovat, informace zde

28. 11. 2014 | Všímavost v Arte & Dramaterapii - již se není možné přihlašovat, informace zde

2. 12. 2014 | Přirozené a temperované ladění v kontextu celostní muzikoterapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

3. 12. 2014 | Tvořivé hedvábí - již se není možné přihlašovat, informace zde

4. 12. 2014 | Intermodální přístup - Expresivní terapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

4. 12. 2014 | Vliv původní rodiny na výchovu - již se není možné přihlašovat, informace zde

5. 12. 2014 | PNielen kríza, aj rast! - již se není možné přihlašovat, informace zde

5. 12. 2014 | Využití sociálních sítí v komunikaci - již se není možné přihlašovat, informace zde

11. 12. 2014 | Gestalt terapie - dialogický přístup - již se není možné přihlašovat, informace zde

11. 12. 2014 | Neklidné děti a jejich rodiče: Možnosti práce s rodičovskou skupinou - již se není možné přihlašovat, informace zde

13. 12. 2014 | Rogeriánská psychoterapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

15. 12. 2014 | Aspects of Working with Adults with ASC - již se není možné přihlašovat, informace zde

16. 12. 2014 | Arteterapie jako odraz nevědomí - již se není možné přihlašovat, informace zde

17. 12. 2014 | Dramaterapeutická práca s rôzne vylúčanými skupinami ľudí “spoločne” - již se není možné přihlašovat, informace zde

7. 1. 2015 | Zdravé partnerství a Jak vychovat slušného člověka - již se není možné přihlašovat, informace zde

13. 1. 2015 | Textil jako projektivní materiál - již se není možné přihlašovat, informace zde

15. 1. 2015 | Řešení konfliktů s rodiči - již se není možné přihlašovat, informace zde

16. 1. 2015 | Expresivní techniky, trauma a práce s dětmi ohroženými domácím násilím - již se není možné přihlašovat, informace zde

19. 1. 2015 | Vhodné způsoby využití artefiletických a arteterapeutických metod v pedagogické praxi - již se není možné přihlašovat, informace zde

21. 1. 2015 | Autogenní trénink - již se není možné přihlašovat, informace zde

23. 1. 2015 | Primitivní exprese jako terapeutický tanec II - již se není možné přihlašovat, informace zde

28. 1. 2015 | Řešení konfliktních situací - již se není možné přihlašovat, informace zde

6. 2. 2015 | Jak žasnout nad divy všedního života - již se není možné přihlašovat, informace zde

9. 2. 2015 | Hero' s journey - již se není možné přihlašovat, informace zde

12. 2. 2015 | Dialogues on the threshold of Hades. The tale therapy of suicidal risk - již se není možné přihlašovat, informace zde

16. 2. 2015 | Drama as a vehicle for transformation - již se není možné přihlašovat, informace zde

16. 2. 2015 | Developing care of one self and growing through a day of the Sesame Approach™ - drama and movement therapy - již se není možné přihlašovat, informace zde

17. 2. 2015 | Dynamika emocí – emoční leadership - již se není možné přihlašovat, informace zde

18. 2. 2015 | Hlas v těle a prostoru 18.2. - již se není možné přihlašovat, informace zde

19. 2. 2015 | Hlas v těle a prostoru 19.2. - již se není možné přihlašovat, informace zde

19. 2. 2015 | Naučte se psát jako copywriter během 2 dnů - již se není možné přihlašovat, informace zde

19. 2. 2015 | Psychosociální krizová spolupráce při mimořádných událostech anebo krizových situacích: první občanské pomoci a komunitní intervence - již se není možné přihlašovat, informace zde

20. 2. 2015 | Přednáška o teorii VMT a prezentace případových studií a diskuze - již se není možné přihlašovat, informace zde

24. 2. 2015 | Vyjednávání - již se není možné přihlašovat, informace zde

25. 2. 2015 | Musica Humana – muzikoterapie pro každého - již se není možné přihlašovat, informace zde

26. 2. 2015 | Vedení výzkumného/projektového týmu - již se není možné přihlašovat, informace zde

27. 2. 2015 | Propojování vnímání těla a arteterapie - již se není možné přihlašovat, informace zde

1. 3. 2015 | Muzikoterapie - Gerhard Tucek (Rakousko) - již se není možné přihlašovat, informace zde

5. 3. 2015 | Využití muzikofiletiky v praxi - již se není možné přihlašovat, informace zde

5. 3. 2015 | Poruchy příjmu potravy: měnící se problém a možnosti intervence - již se není možné přihlašovat, informace zde

6. 3. 2015 | Další možnosti využití sociálních sítí v komunikaci - již se není možné přihlašovat, informace zde

17. 3. 2015 | Komunikační dovednosti pro studenty a akademické pracovníky - základy - již se není možné přihlašovat, informace zde

19. 3. 2015 | Možnosti využitia hudobných aktivit v škole a v školskom klube - již se není možné přihlašovat, informace zde