cz / en

WS a přednášky v partnerských zařízeních

Pokud máte zájem přihlásit se na tyto vzdělávací akce, informujte se prosím předem u garanta pro vzdělávací akce – kontakt: dagmar.uhlirova@upol.cz, tel. 733 690 738.

————————————————————————————————————————————

23. – 24. 2. 2015 Centrum pro rodinu Ostrava - Psychologická první pomoc - Mgr. David Dohnal, Mgr.Simona Dohnalová

————————————————————————————————————————————–

PROBĚHLÉ AKCE V PARTERSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PROJEKTU TERA:

5. 4. 2013 seminář „VTI – videotrénik interakcí“ pod vedením Mgr. Ivety Grofkové, Ph.D. – bližší informace naleznete zde

26. – 27. 4. 2013 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž Dramaterapie – vede prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. více informací zde

14.  5.  2013 Centrum pro rodinu Ostrava Dramaterapie – vede Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., více informací zde

10. – 11. 5.  2013 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž Muzikoterapie – vede PaedDr. Lubomír Holzer

30. 6  -  1.  7.  2013 Svatojánská kolej – VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou Arteterapie – vede PhDr. Petra Potměšilová Ph.D. více informací naleznete zde – arteterapie 30.6.2013 a zde – arteterapie 1. 7. 2013.

29. – 30. 10. 2013 Centrum pro rodinu Ostrava Muzikoterapie – vede Bc. Svatava Drlíčková více informací naleznete zde

15. – 16. 11. 2013  VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž - Muzikoterapie – vede dr. Lubomír Holzer více informací naleznete zde

5. - 26. 11. 2013 Centrum pro rodinu Ostrava Tanečně pohybová terapie – vede Mgr. Klára Čížková

28. 11. 2013 DDŠ Chrudim – Tanečně pohybová terapie – vede MUDr. Radana Syrovátková, ADTR, fotografie naleznete zde

22. 1. 2014 VOŠ Charitas – místo výuky Drnovice Logoterapie – vede PhDr. Martina Kosová

23. 1 .2014 VOŠ Charitas – místo výuky Drnovice - Rodinné poradenství a terapie – vede PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. více informací naleznete zde

17.2.2014 VOŠ Charitas – Jak sestavit a prezentovat projev + Ježíšovo kázání jako zdroj inspirace pro současnost (praktické využití pro mezilidskou komunikaci) – vede Alfred Strejček

21. – 22. 2. 2014 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž – Dramaterapie – vede Mgr. Oldřich Müller, Ph.D. – více informací zde

15. 3. 2014 Svatojánská kolej – VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou Arteterapie -  PhDr. Petra Potměšilová Ph.D.

27.4.  2014 VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou - Arteterapie  – dr. Martina Komzáková

8.6. 2014  VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou – Tanečně pohybová terapie – dr. Radana Syrovátková

10.-11.6.2014 VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou – Muzikoterapie Svatava Drlíčková

29.6.2014 VOŠ pedagogická Svatý Ján pod Skalou –  Barevné setkávání  vede Bohumila Kohoutová

26. 9. 2014 VOŠ sociální Charitas Olomouc – Seznámení a spolupráce jako nezbytné předpoklady pro efektivní práci ve výcvikové skupině - vede dr. Marek Kolařík

6.10. 2014 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž - Seznámení s TPT - vede Mgr. Klára Čížková více informací naleznete zde

16.10.2014 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž - Řešení konfliktů s rodiči

24. 10. 2014 VOŠ sociální Caritas Olomouc -Verbální a neverbální komunikace ve výcvikové skupině - vede PhDr. Marek Kolařík,PhD.

30.10.2014 VOŠ sociální Caritas Olomouc - Neformální setkání focusové skupiny na VOŠ
- vede Mgr.Daniela Růžičková

7. 11. 2014 VOŠ sociální Caritas Olomouc - Sebepoznání a jeho význam v rámci výcvikové skupiny - vede PhD. Marek Kolařík,PhD.

14. 11. 2014 VOŠ sociální Caritas Olomouc - Publikační dovednosti

 vede Ivo Mludek a doc. Tatiana Matulayová

14.11.2014 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž - Arteterapie pro VOŠ Kroměříž
vede – PhDr.Martina Komzáková, PhD.

18. 11. 2014 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž - Zákonitosti muzikoterapie a muzikofiletiky v praxi
vede Mgr. Bc. Svatava Drlíčková, bližší informace naleznete zde

12.12.2014 VOŠ sociální Caritas Olomouc - Interakční psych. výcvik
- PhDr. Marek Kolařík, PhD.

12.-13.12.2014 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž - Arteterapie pro VOŠ Kroměříž
- vede doc. Mgr. Jitka Géringová, PhD.

18. 1 .2015  Svatojánská kolej – VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou - Tanečně pohybová terapie pod vedením Mgr. Kláry Čížkové

23. 1. 2015 VOŠ sociální Caritas Olomouc (místo konání Drnovice) – Rodinná terapie – dr. Marek Kolařík, Psychohygiena a nastavení profesních hranic sociálního pracovníka – dr. Pešatová, dr. Pastuszaková

28. 1. 2015 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí - Mgr. Zuzana Faldýnová

2. 2. 2015 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž  Tanečně pohybová terapie  pod vedením Mgr. Kláry Čížkové

6. 2. 2015 VOŠ sociální Caritas Olomouc - První pomoc pro humanitární pracovníky - Lucie Balarinová, Iva Hlavinková

9. 2. 2015 VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž Téma kyberšikany pro pedagogické pracovníky VOŠ - dr. Jan Šmahaj