cz / en

Kontakty

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
hlavní řešitel projektu
e-mail: martin@lecbych.cz
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
výkonná řešitelka projektu
e-mail: martina.friedlova@upol.cz
tel.: 777 092 720
Ing. Radka Vašutová
finanční manažerka projektu
e-mail: rvasutova@seznam.cz
Mgr. Dagmar Uhlířová
koordinátorka vzdělávacích aktivit
e-mail: dagmar.uhlirova@upol.cz
Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
koordinátorka odborných praxí a stáží
e-mail: lucie.kovarikova@upol.cz
Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová
garant pro přípravu konferencí
e-mail: dana.hellova@upol.cz
Helena Trefilová
asistentka projektu
e-mail: helena.trefilova@upol.cz
prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
odborný pracovník pro oblast speciální
pedagogiky a dramaterapie
e-mail: valenta22@seznam.cz
PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
supervizor pro oblast arteterapie
e-mail: kalpet@centrum.cz
PaedDr. Lubomír Holzer
supervizor pro oblast muzikoterapie
e-mail: lubomir.holzer@gmail.com
Marie Prokešová
asistentka výkonné řešitelky
e-mail:
tera.psychff@upol.cz
Mgr. Diana Hověžáková
organizační pracovník
email: diana.hovezakova@upol.cz

Mgr. Hana Klicperová
organizační pracovník
email: hana.klicperova@upol.cz


Korespondenční adresa:
Projekt TERA
Katedra psychologie
Filozofická fakulta UP v Olomouci
tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc

tel. do kanceláře projektu: 585 633 530