cz / en

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1: Vytvoření a rozvoj sítě partnerských institucí mezi univerzitami,VOŠ a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie a expresivních terapií
V rámci první klíčové aktivity bude vytvořena a rozvíjena síť partnerských institucí jako základ pro dlouhodobou spolupráci založenou na systmatické vzájemné konzultační činnosti, pravidelných stážích, společných seminářích, setkáních a dalších aktivitách.
Klíčová aktivita 1 bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.

 

Klíčová aktivita 2Vytvoření komunikační platformy pro vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností a názorů
Cílem druhé klíčové aktivity je vytvoření komunikační platformy, která nabídne bezpečný a přívětivý prostor pro výměnu poznatků a zkušeností mezi terciární sférou a praxí i mezi jednotlivými subjekty navzájem a poskytne zpětnou vazbu na jejich práci.
Klíčová aktivita 2 bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.

 

Klíčová aktivita 3: Příprava a realizace mezinárodních konferencí Společný prostor Olomouc v letech 2014 a 2015
V rámci této klíčové aktivity budou uspořádány dvě mezinárodní interdisciplinární konference Společný prostor Olomouc 2014 a 2015. Záměrem organizátorů obou konferencí je připravit vysoce kvalitní prostor pro setkání, výměnu zkušeností, nových poznatků a názorů českých a zahraničních expertů z oblasti psychoterapie a expresivních terapií. Kromě přednáškové části obě konference nabídnou také řadu tematických workshopů. Příspěvky z konference budou uspořádány do recenzovaného sborníku, který bude publikován také v elektronické podobě.
Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015. 

 

Klíčová aktivita 4: Interaktivní přednášky a workshopy zahraničních a českých expertů v oblasti psychoterapie a expresivních terapií
Čtvrtá klíčová aktivita projektu bude realizována formou interaktivních přednášek a workshopů zahraničních a českých expertů. V průběhu projektu je naplánováno minimálně 50 interaktivních vzdělávacích akcí pro studenty VŠ a VOŠ a akademické a pedagogické pracovníky. Cílem interaktivních workshopů a seminářů bude obohacení všech cílových skupin o nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie.
Tato klíčová aktivita bude realizována v období duben 2013 – březen 2015.

 

Klíčová aktivita 5: Stáže a praxe studentů a pracovníků UP a jejich partnerů v institucích veřejné správy, aplikační sféry a institucích terciárního vzdělávání v ČR a zahraničí
Během páté klíčové aktivity projektu bude realizováno více než 130 stáží v institucích aplikační sféry a institucích terciárního vzdělávání v ČR a v zahraničí. Studenti získají zkušenost s přenesením studované teorie do praxe aplikační sféry – do institucí sociálních služeb, psychiatrických klinik, dětských domovů, věznic a dalších institucí v ČR. Akademičtí pracovníci budou mít možnost prohloubit znalosti a poznatky ze svého oboru na špičkových pracovištích v ČR a v zahraničí.
Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015.

 

Klíčová aktivita 6: Vzdělávací aktivity vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce a schopnosti obstát v mezinárodním prostředí
Záměrem šesté klíčové aktivity projektu je obohacení cílových skupin o jazykové a prezentační dovednosti prostřednictvím jazykových stáží a kurzů manažerských a prezentačních dovedností s cílem usnadnit vzájemnou spolupráci v rámci partnerských a spolupracujících sítí. Pro projekt je naplánována realizace minimálně 30 zahraničních jazykových stáží pro pracovníky VŠ a VOŠ, 8 kurzů manažerských dovedností pro pracovníky VŠ a VOŠ a 8 kurzů manažerských a prezentačních dovedností pro studenty VŠ a VOŠ.
Tato klíčová aktivita bude realizována v období květen 2013 – březen 2015.

 

Harmonogram projektu

Harmonogram projektu