cz / en

Realizační tým

PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
hlavní řešitel projektu

Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
výkonná řešitelka projektu, martina.friedlova@upol.cz

Ing. Radka Vašutová
finanční manažerka projektu

Mgr. Dagmar Uhlířová
koordinátorka vzdělávacích aktivit

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
koordinátorka odborných praxí a stáží

Mgr. Dana Hellová
garant pro přípravu konferencí

Helena Trefilová
asistentka projektu

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
odborný pracovník pro oblast speciální
pedagogiky a dramaterapie

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
odborný garant pro praxe a stáže pro oblast
speciální pedagogiky

PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
supervizor pro oblast arteterapie

PaedDr. Lubomír Holzer
supervizor pro oblast muzikoterapie

doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
konzultant pro tiskové výstupy

Mgr. Tereza Záškodná
odborný garant pro oblast psychoterapie
a klinické psychologie

Mgr. Lenka Czereová
podpora pro oblast expresivních terapií