cz / en

Formuláře

Zvací formulář

Potvrzení o účasti

Zpráva z odborné stáže

Zahraniční cestovní příkaz – účastník stáže vyplňuje body 1, 2, 3. Vyplněný vzor CP s komentářem zde

Zpráva z cesty k vyúčtování pro zahraniční oddělení

Žádost o zahájení a ukončení pracovní cesty

Zpráva z jazykové stáže

Předávací_protokol

TERA šablona na výšku

TERA šablona na šířku

TERA šablona powerpoint