cz / en

Komunikační platforma

Cílem komunikační platformy projektu TERA je nabídnout bezpečný a přívětivý prostor pro výměnu poznatků a zkušeností mezi terciární sférou a praxí i mezi jednotlivými subjekty navzájem a poskytnout zpětnou vazbu subjektům i jejich jednotlivým pracovníkům na jejich práci.